نوسانات قیمت فروش آپارتمان ها و واحد های مسکونی در کرج

توجه به میزان سرعت پیشرفت پروژه های ساختمانی کاخ خدیو اسماعیل در منطقه بیکوز در سمت آسیایی استانبول واقع شده است و در مساحتی بالغ بر 1000 متر مربع وسعت…

Read More