آمار فروش آپارتمان در کرج که توسط اتحادیه مشاوران منتشر شده

بررسی نمودار فروش آپارتمان در کشور نمودار فروش خانه نشان می‌دهد که فروش خانه در تمام سال سخت‌تر و سخت‌تر شده است و این روند تنها در سپتامبر عمیق‌ترشد. انجمن…

Read More