فروش آپارتمان در کرج دیوار تنها در دو روز کاری

دریافت وام مسکن برای خانه اولی ها وقتی ملکم را در بوگوتا خریدم، معامله ای را انجام دادم زیرا با نمایندگان محلی اسپانیایی زبان کار می کردیم. این مستلزم تعدیل…

Read More