هدف از فروش آپارتمان در تهران زیر قیمت توسط تعاونی ها چیست؟

شرایط سرمایه گذاری بلند مدت در بازار مسکن با پیش خرید واحد مسکونی این منطقه دارای امکانات رفاهی و فعالیت های متنوعی برای سرگرم کردن ساکنان است، از جمله پارک…

Read More